Materiały szkoleniowe

Prezentacja aplikacji dla wspomagania ruchu supinacji dłoni i przedramienia.

Prezentacja aplikacji, która ułatwia ruch wyprostu w stawie kolanowym.

Efekty zastosowania plastrów BB Kinesology w wybranych dysfunkcjach narządu ruchu – polskie publikacje.

W ostatnich latach obserwujemy dynamiczny wzrost wykorzystania taśm BB Kinesiology Tape w pracy z pacjentem, głównie przez fizjoterapeutów jak i osoby zajmujące się medycyną sportową.

Początkowo metoda plastrowania była rozpowszechniana w Azji (Japonia, Korea Płd.) gdzie w latach 70 –tych, dr Kenzo Kase szukając narzędzia, które miało podtrzymywać efekty jego terapii opracował elastyczny plaster właściwościami zbliżonymi do właściwości skóry. W USA metoda stosowana na początku lat 90 – tych, a Europie od 1988r., w Polsce od 2004r. Pierwotnie metoda ta stosowana była głównie w sporcie, w celu zmniejszenia częstotliwości występowania kontuzji u zawodników lub jako terapia wspomagająca w leczeniu urazów. Obecnie ma ona zastosowanie praktycznie przy każdej dysfunkcji układu ruchu.

Głównym jej celem jest wykorzystanie naturalnych procesów samoleczenia organizmu. Punktem wyjścia jest skóra i powięź, a efekty, dzięki działaniu sensorycznemu, mogą być lokalne (zmniejszenie dolegliwości bólowych) lub globalne (poprawa funkcji całego ciała). Priorytetem jest jednak anamneza oraz prawidłowa ocena funkcjonalna i palpacyjna, dzięki którym dobierzemy odpowiednią aplikację. Coraz częstsze stosowanie plastrów spowodowało, że zaczęto zastanawiać się nad ich wpływem na poszczególne tkanki i ustrój człowieka. Pojawiły się badania i publikacje naukowe, które miałyby pokazać efekty działania plastra.

Na szczególną uwagę zasługuje badanie Anny Słupik i wsp. Polegało ono na wykonaniu EMG, przed i po zastosowaniu aplikacji na mięsień czworogłowy uda, wykazując istotne zwiększenie się rekrutacji jednostek ruchowych mięśnia obszernego przyśrodkowego wyrażone potencjałem szczytowym (zwiększenie aktywności bioelektrycznej mięśnia). Co ciekawe po ściągnięciu plastra i upływie 48 godzin efekt się utrzymywał!(1). Korzystne efekty stosowania elastycznych taśm odnotowali również Michalak i wsp. stosując metodę u osób po udarze mózgu z zaburzonym stereotypem chodu. Zaobserwowali poprawę zgięcia podeszwowego i grzbietowego stopy, zmniejszenie obrzęku i napięcia mięśniowego oraz czasu trwania testu UP&GO (2). Natomiast Bac i wsp. badali wpływ aplikacji na skoliozę niskokątową u dzieci.

W badanej grupie, gdzie stosowano plastry zaobserwowano istotna poprawę fizjologicznego wyprostu kręgosłupa, napięcia mięśni i aktywności dziecka(3). Białoszewski i wsp. stosowali aplikacje przeciwobrzękową u pacjentów leczonych aparatem Ilizarowa. Potwierdzili istotne możliwości redukcji obrzęku z wykorzystaniem plastra Kinesiology(4). Badania z wykorzystaniem kamery termowizyjnej po zastosowaniu aplikacji Y na okolicę lędźwiową przeprowadził Racheniuk i wsp. Wykazali oni brak istotnych statystycznie zmian w temperaturze tkanek zgodnie z przebiegiem plastra, zarówno po godzinie jak i 24h od aplikacji. Jednak w obszarze pomiarowym, pomiędzy zaaplikowanymi plastrami wystąpiło istotne statystycznie podniesienie ciepłoty po 24 godzinach!(5).

Scott Norris, masażysta z Centrum masażu terapeutycznego w Gahannie w stanie Ohio uważa, że „zasadniczo Taping z wykorzystaniem elastycznego plastra daje nam możliwość uwalniania powięziowego, zmniejszenie obrzęku, stymulację mięśniową oraz pozytywny wpływ na zachowanie się tkanek miękkich w jednym”. Dodaje, że efekt jest praktycznie natychmiastowy i długotrwały, nawet po ściągnięciu plastra!(6). Do chwili obecnej w światowej literaturze na temat zastosowania taśm Kinesiology ukazało się około 100 publikacji naukowych. Jednak mała ilość badań z randomizacją i podwójną ślepą powoduje, że istnieje potrzeba dalszych badań naukowych zgodnych z tzw. medycyną faktu opartą na Evidence Based Medicine.

mgr Andrzej Czapłygin


Piśmiennictwo:

  1. Słupik A., Dwornik M., Białoszewski D., Zych E. Wpływ aktywności aplikacji kinesiotapingu na aktywność bioelektryczną mięśnia obszernego przyśrodkowego. Doniesienie wstępne.
  2. Michalak B., Halat B., Kufel W., et al. Assessment of gait patient following Konesiology Taping application in patients after cerebral stroke. Fizjoterapia Polska 2009; 2(4): 133-142.
  3. Bac A., Stagraczyński Ł., Ciszek E., Górkiewicz M., Szczygieł A. Efficacy of Kinesiology Taping In the rehabilitation of children with low-angle scoliosis. Fizjoterapia Polska 2009; 9(3): 202-210.
  4. Białoszewski D., Woźniak W., Żarek S. Przydatność kliniczna metody Kinesiology Taping w redukcji obrzęków kończyn dolnych u pacjentów leczonych metodą Ilizarowa. Doniesienie wstępne. Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja 2009; 1(6): 50-59.
  5. Racheniuk H., Szczegielniak J., Bogacz K., Zator S., Luniewski Ł., Skiba G., Sliwiński Z. Ocena efektu cieplnego aplikacji Kinesiology Taping. Fizjoterapia Polska vol. 8, 2008 s. 310-316.
  6. www.ctmohio.com

Materiały szkoleniowe - aplikacja „Big Daddy”

Problem otyłości wisceralnej jest coraz częstszym zjawiskiem występującym wśród ludzi. Niektórzy autorzy w tym przypadku używają określenia „choroba”. Holistyczny aspekt w ocenie otyłości brzusznej nie pozostawia wątpliwości, że tak w rzeczy samej jest. Konsekwencje takiego stanu doprowadzają nie tylko do problemów z układem sercowo-naczyniowym i pokarmowym, ale również do dysfunkcji układu mięśniowo-powięziowego. Szczególnie narażony jest nasz kręgosłup, miednica i stawy kończyn dolnych. Idąc tokiem myślenia „Core Stability”, to właśnie mocny tułów, a w tym szczególnym przypadku mięśnie tylnej taśmy anatominczej, powinny zapewnić stabiliność. Ich prawidłowa aktywność i gotowość do pracy będzie przeciwdziałać przeciążeniom i zmniejszy ryzyko kontuzji tułowia i kończyn dolnych.

Aplikacja (Najlepiej jest użyć plaster o szerokości 7,5 cm.):

  • baza w okolicach kolców biodrowych tylnych górnych
  • pozycją wyjściową jest siedzenie ze zgiętą głową
  • ogon z napięciem ok. 10-15%
  • plaster naklejamy wzdłuż kręgosłupa, zostawiając wolną przestrzeń nad wyrostkami kolczystymi, końcówki bez napięcia